Maritiem District

Aan de centrumoever van de Maas ligt tussen de Erasmus- en de Willemsbrug het Maritiem District. Al van oudsher was de connectie met het water hier erg belangrijk. Ooit bestond het gebiedje uit een reeks van kleine binnenhavens, waar in alle drukte rivierhandel werd bedreven. Langzaamaan verruilde Rotterdam de rivier voor zeevaart en verhuisde de haven steeds een stukje verder richting het westen. Rotterdam had in de jaren tachtig ambitieuze plannen met de voormalige havengebieden, waaronder het Maritiem District. Het gedeelte tussen de Boompjes, de Leuvehaven en de Blaak zou zich moeten gaan wijden aan waterrecreatie en toerisme. Ruim dertig jaar later, anno 2019, staat het stadsdeel weer volop in de belangstelling. Met heel wat nieuwe bouwprojecten op de planning zal het Maritiem District de komende jaren weer compleet van uiterlijk veranderen. In de nieuwe gebiedsontwerpen is rekening gehouden met een optimaal gebruik van de waterkant, zodat de rivier en het water eindelijk een wezenlijk onderdeel van de buurt gaan vormen.